#UX design

Hypotesdriven UX-Design

Hypotesdriven UX- design är ett förhållningssätt inom användarcentrerad design och appliceras bland annat inom ”Lean UX” och passar ett agilt arbetssätt. Hypotesdriven UX-Design är ett effektivt sätt att arbeta, där vi tidigt söker lärdomar för att komma snabbare framåt för att få avkastning på gjord investering. 

 

Vad innebär det att arbeta hypotesdrivet
Att arbeta hypotesdrivet innebär att vi försöker hitta brister i våra förslag till lösningar. Detta görs tidigt genom tester och annan användarmedverkan och sker kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. Vi har ett agilt arbetssätt, där hela teamet är involverat och är öppna för förändringar. Detta ger ett större innovationsutrymme och projektet gynnas av att vi tar hänsyn till allas olika perspektiv och kompetens i designarbetet. Syftet är att så tidigt som möjligt förstå användarnas behov, drivkrafter och sammanhang för att skapa rätt tjänster och produkter. Vi kan på så sätt prioritera rätt effekter för snabbare avkastning på gjorda investeringar. Det är bara genom användning som värde kan uppstå.

 

Så vad är en hypotes?detektiv

En hypotes är i grunden egentligen inget annat än en gissning baserat på ett antagande om ett problem. Men vi kallar den hypotes när vi hanterar den på ett systematiskt och metodiskt sätt och framförallt då vi gör den testbar.

Så är vi forskare tänker du? Nej. Vi ser UX-analytikern mer som en detektiv än en akademisk forskare. Pragmatik och ”Quick and Dirty” går före korrekt uppställda vetenskapliga rapporter enligt ”konstens alla regler”. Hypoteser skall hjälpa inte inveckla.

 

Prioritera hypoteser och MVP

De hypoteser vi börjar med i ett projekt bör prioriteras efter önskade effekter/affärsvärde och användarnytta. MVP, ”Minumum Viable Product” är den minsta möjliga leverans av en produkt som genererar värde och lärdomar /insikter inför fortsatt utveckling. Om vi jobbar på fel lösning behöver vi snabbt inse detta för att kunna tänka om och göra nya prioriteringar.

 

användareAtt testa din hypotes

Målet med metodiken är alltså att försöka förkasta eller stärka vår hypotes beroende på resultatet av våra tester. Med fler tester utan misslyckande stärks hypotesen, men den blir inte sann. Utgångspunkten är att användningstester i regel bara ger svar på sådant som inte fungerar. En starkare hypotes leder med fördel till utökade tester med fler deltagare på förfinat koncept.

Önskescenariot när man jobbar med UX är självklart att alltid att göra tester med slutanvändarna, men så ser inte alltid verkligheten ut. Undvik fixering på en viss testmetod, kombinera istället metoder efter situation och behov. Kombinera gärna kvantitativa metoder för att validera och få svar på vad som händer, med kvalitativa metoder för att få svar på varför det händer. Metodval beror bland annat på möjligheten att ta hjälp av slutanvändare, resultat från föregående tester och var vi befinner oss i produktens livscykel.

 

Vinster med Hypotesdriven UX-design

  • Hjälper oss behålla fokus på användarna, styr mot behov och önskade effekter
  • Effektiv och pragmatisk UX-process
  • Snabb värdegenerering – Vi skaffar oss relevanta insikter tidigt
  • Hela teamet inkluderas - Där allas kompetens tas till vara
  • Bygger rätt produkt/tjänst
  • Sparar tid

 

Vill du veta mer om Hypotesdriven UX-design?
Läs vår kundberättelse "Promote", en berättelse om hur vi hjälpte vår kund Promote International förbättra användarupplevelsen i deras global utbildningstjänst med hjälp av Hypotesdriven UX-design:

Kundberättelsen Promote

Vill du att vi genomför ett kostnadsfritt seminarium för dig och din arbetsgrupp inom Hypotesdriven UX-design? 
Agero anordnar kostnadsfria seminarier där vi utbildar inom bland annat Hypotesdriven UX-design, läs mer och anmäl intresse här: Kostnadsfritt seminarium inom Hypotesdriven UX-design

Publicerad: 2019-05-21