#Företagskultur

Jämställdhet - inte bara på internationella kvinnodagen!

Den 8:e mars är det internationella kvinnodagen, en dag då många reflekterar kring och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation i världen. 

Jämställdhet, vad betyder det? 

För mig betyder det att kvinnor och män behandlas lika i arbetslivet. Att vi ges samma möjligheter oavsett könstillhörighet (eller annan diskrimineringsgrund) och att samma förutsättningar gäller alla. 

Vi har ett mål för andel kvinnor och män i företaget om minst 40% av den underrepresenterade gruppen och både ledningsgrupp och styrelse är jämställda.

För Agero är jämställdhetsfrågan aktuell årets alla dagar och inte bara på internationella kvinnodagen den 8:e mars. Vi har ett mål för andel kvinnor och män i företaget om minst 40% av den underrepresenterade gruppen och både ledningsgrupp och styrelse är jämställda. Ledningen består idag av 40% kvinnor, 60% män och styrelsen har den omvända fördelningen 60% kvinnor, 40% män. En jämn könsfördelning är dock inte en garanti för jämställdhet, men vi är övertygade om att mångfald är en framgångsfaktor. 

 

IMG_2031

 

Agero har under 8 års tid deltagit i IT och Telekomföretagens Womentorprogram och 2018 deltog vi även i Jämix, en undersökning från Nyckeltalsinstitutet som mäter jämställdheten på 9 punkter (karriärmöjligheter, lön och föräldradagar bland annat). Medianen för samtliga deltagande företag var 116 poäng, medianen för Womentor-företagen var 135 och Agero fick 151 poäng av 180 möjliga. Detta är något som gör mig väldigt stolt över min arbetsplats! Det vi jobbar för varje dag ger resultat.

Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att det ska fungera att arbeta och utvecklas både professionellt och personligt.

Vi har en stark kultur som bidrar och stöttar oss även i vårt jämställdhetsarbete på Agero. Kompetens värderas högt och vi har passion för vår utveckling. Oavsett om du är kvinna eller man ska du ha möjlighet till kompetensutveckling och utvecklande uppdrag utifrån dina förutsättningar. Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att det ska fungera att arbeta och utvecklas både professionellt och personligt. Vi är personliga och ser individen och vi uppmuntrar till egna initiativ för att varje medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och ett hållbart liv. Det underlättar att du får jobba med och utvecklas inom det du tycker är roligt. 

 

Vi tycker att människor ska kunna göra det de är bäst på. 

 

Vad vill du vara bäst på? Låt inte någon hindra dig! Go Get It!

Publicerad: 2019-05-14