#Företagskultur

Jämställdhet och inkludering är en rättvisefråga

Vi på Agero deltar i olika arrangemang som handlar om jämställdhet och inkludering i Techbranschen. Vanligt förekommande argument för att arbeta med jämställdhet och inkludering är att det är lönsamt och skapar bättre innovationskraft. Jag är fullständigt övertygad om att så är fallet. Men är det egentligen för att skapa lönsamhet och innovationskraft som vi skall bli jämställda och inkluderande? Är det därför vi skall arbeta med frågan och är det bra drivkrafter för att vi skall komma vidare?

Alex Sigrig mfl

Samma rättigheter och möjligheter

Jag tycker att jämställdhet och inkludering är en rättvisefråga. Det är en självklarhet att alla människor i företag och organisationer skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jag tycker också att det är självklart att alla människor skall mötas på ett schysst och respektfullt sätt. Jag tycker inte att någon i organisationen skall ha sämre möjligheter på grund av sitt kön. Jag tycker inte heller att någon skall få kränkande kommentarer på grund av om personen är man eller kvinna. Och jag tror att den bästa anledningen till att arbeta med jämställdhet och inkludering är just detta. Jag tror inte det finns någon bättre anledning.

Hitta ert syfte

De flesta företag och organisationer arbetar med att hitta högre syften med sina verksamheter. Vi vet att det finns en oerhörd kraft i att hitta höga syften som fungerar som starka drivkrafter för alla i organisationen. Många företag och organisationer arbetar därför med att tydliggöra sitt syfte. Det kan handla om vad man bidrar med i samhället, inom hållbarhet eller för människor. Vi vet att de här drivkrafterna är större än att arbeta för lönsamheten i sig men också ett sätt att just till exempel öka lönsamheten.

Alla köper in på rätt drivkraft

Därför tror jag inte vi ger oss den bästa förutsättningen om vi säger att jämställdhet och inkludering är en lönsamhetsfråga. Jag tror inte det fungerar som en tillräckligt stor drivkraft och kanske är det därför vi inte kommer vidare tillräckligt snabbt. Den sanna drivkraften måste väl ändå vara att skapa en arbetsplats där vi har samma rättigheter och möjligheter oavsett kön. Att skapa en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och viktiga. En arbetsplats där alla kommer till tals och inte trycks ned av nedsättande jargong. Det tror jag är en kraftfull drivkraft som alla i organisationen också köper in på.

Som grädde på moset är jag fullständigt övertygad om att det kommer ut en massa positiva effekter av att vara en jämställd och inkluderande organisation. Vi kommer ta fram bättre tjänster eller produkter. Vi kommer bli mer innovativa. Vi kommer tom bli mer lönsamma.

Publicerad: 2021-12-17