Möjliggör sann kreativitet i agila team

Det finns mycket energi, driv och kraft samlat i ett team. Ett av målen med att jobba agilt är att dra nytta av den energin och synka teamet till att tillsammans effektivt jobba mot samma mål. Tyvärr är det lättare sagt än gjort. Enligt min erfarenhet är att det är lätt att fastna i fällor, se exempel nedan, som man behöver ta sig ur för att få ett effektivare team.

 

Fälla 1 - Alla har inte samma målbild

Om inte alla har samma målbild går energin för att realisera lösningar åt olika håll. Tänk det som en summa av kraftvektorer från olika teammedlemmar, där vissa delvis eller helt motarbetar varandra.

 

alla har inte samma målbil, pilar som pekar åt olika håll

 

Varför blir det då så? Jo, för att alla inte ser samma väg för att nå målet. De kanske inte ens ser samma mål? Målbilden på hög nivå behöver ALLA vara med på och känna sig delaktiga i. Det räcker inte att bara de flesta i teamet är med på målbilden. Då kommer de som inte är med på målbilden göra saker som helt eller delvis kan motverka andra delar av teamets arbete och därför ta energi som hellre borde lagts på det gemensamma målet. 

 

Tips 1 - Förankra målbilden

Det är alltid värt tiden att prata och förankra mål med hela teamet. En teammedlem som inte är med på målen kan, förutom att eventuellt skapa merarbete för övriga i teamet, förlora engagemang och känna sig utanför gemenskapen.

Tips 2 - Få ut mer av det befintliga teamet

Det är nästan alltid en snabbare väg - på kort sikt - att få ut mer av ett befintligt team genom att till exempel förankra målen (och då få med sig alla i teamet) än att öka kapaciteten genom att tillföra ytterligare resurser (dvs teammedlemmar).

Fälla 2 - Att fastna i diskussioner om den optimala lösningen.        

Vägen till målet kan se olika ut. Det är här som man behöver en balans mellan kreativitet och att enas om en väg/lösning. Det är bra och fruktsamt att olika teammedlemmar ser olika vägar/lösningar och se till att lufta de olika alternativen för att nå konsensus. Om man inte når konsensus så kan man ändå ta ett beslut om väg/lösning att tillämpa och gemensamt arbeta för i pågående iterationen/sprinten. Vid utvärdering av iterationen/sprinten, och innan nästa påbörjas, finns ett nytt tillfälle att eventuellt omvärdera väg/lösning. Oavsett så gör den gemensamma och uttalade vägen/lösningen under pågående iteration/sprint att teamets kraft går till att genomföra samma sak, inte fastna i diskussioner om hur målet ska nås.

 

Fälla 3 - Att lita för mycket på digital kommunikation

I tider där vi delar vår arbetstid mellan att jobba på distans och fysiskt befinna oss tillsammans ändras dynamiken och kommunikationen. Givetvis finns det team som under lång tid (läs även före pandemin) haft utmaningen att samverka och mestadels befinna sig på olika platser och fått till en bra dynamik och kommunikation. Men för många team finns en fördelning av tid fysiskt på plats och på distans före och efter pandemin. När man möts fysiskt är intrycken mycket mer nyanserade än när man ses digitalt. Att digitalt vara skeptisk eller distraherad över annat som påkallar uppmärksamhet kanske övriga i teamet inte ens lägger märke till – eller ännu värre feltolkar. Det är klart att vi kan lära oss att vara tydliga i vår digitala kommunikation, men för de flesta är det inte lika invant som hur vi kommunicerar i ett fysiskt möte. Att ses fysiskt regelbundet är viktigt för ett team. Jag skulle påstå avgörande – men det finns säkert team därute som kan motbevisa mig. Den gamla sanningen att ’om något är svårt att uttrycka skriftligt i ett mail så är det bättre att ta det muntligt’ gäller även för digital kommunikation och hur man håller uppe energin och målfokuseringen i ett team. Bara det faktum att inte ses fysiskt gör att samhörigheten i ett team minskar genom att man glider ifrån varandra. Samma sak gäller målbilden – den glider gradvis iväg åt olika håll när man inte pratar om den eller ’upplever’ den fysiskt tillsammans.

 

Tips 3 - Kom överens om spelreglerna för digital och fysisk kommunikation.

Många team väljer att ha några fasta dagar per vecka när alla som kan är på plats. Man kan också komma överens om att vissa möten ska ske fysiskt. Firande av alla slag lämpar sig ypperligt för att ske fysiskt - och fira framgångar och resultat är ju en viktig del i det agila arbetssättet.

 

Är du intresserad av att veta mer om Agero, lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

agero.se/kontakt

Publicerad: 2023-09-29