#Företagskultur

Mot en Digital Single Market - Insikter från IP Expo Nordics del 1(2)

Det här är första delen av två i en rapport från IP Expo Nordic som gick av stapeln på Stockholmsmässan i slutet av september. Det var en relativt liten mässa med ett 40-tal utställare och 6 olika event som skulle samsas. Min fokus låg på eventet "Analytics, Machine Learning & IoT" och jag såg fram emot några intressanta seminarier i ämnet. Passade även på att se första dagens KeyNote av Fredrik Reinfeldt (av alla människor).  

fredrik-reinfeldt-keynote-digital-single-market.jpg

Ex-statsministern inledde mässan med att redogöra för 10 anledningar till att Sveriges digitala ekonomi kommer blomstra även i framtiden. Ljuspunkter inkluderade den långt gångna övergången till det kontantlösa samhället, som i stort drivs av alla FinTech-bolag som vi som nation kan stoltsera med. Klarna och iZettle utgör två av våra ”enhörningar”, alltså unga techbolag som är värda över en miljard dollar. Faktum är att Sverige ligger tvåa i Europa, efter UK men före till exempel Tyskland i antalet enhörningar, 31 stycken. Sett till antalet enhörningar i förhållande till BNP så ligger vi långt före alla andra, bättre än både UK och USA. 

En bidragande orsak till framgångarna är faktiskt Sveriges ringa storlek. För att kunna vara konkurrenskraftiga så räcker inte vår lilla inhemska marknad till, så bolag tvingas tidigt exportera för att bredda sin marknad. Tack vare detta så är svenskar duktiga på engelska och andra språk, vilket gör att vi har en utåtriktad syn på affärer och en förståelse för andra kulturer. Att prata om just kultur var något som fick Reinfeldt att tända till lite extra och tankarna dras mot slutspurten i valrörelsen 2014 och ”öppna era hjärtan”-talet. I dagens keynote så var vinklingen att Sveriges multi-kulti mindset är grunden till förståelsen och acceptansen av människors kulturella olikheter, vilket kommer till gagn när man ska exportera och anpassa varor och tjänster till världsmarknaderna. 

Slutligen så medan Trump stänger inne USA genom att bygga murar och riva frihandelsavtal  går Europa i motsatt riktning mot en Digital Single Market, där regulatoriska murar rivs och vi går från 28 nationella digitala marknader till en gemensam. Standardisering av moln och andra tjänster kommer att leda till en mer rättvis spelplan för alla EU-länder, vilket kommer påverka viktiga funktioner som till exempel frakt och paketservice vilket kan bli mycket billigare och enklare att hantera över landsgränser i framtiden.  

Det är nu den digitala sammanhängande marknaden tar form och det positionerar Sverige och Europa i ett mycket bra utgångsläge gentemot USA. 

Till del 2 om att ställa om verksamhetsstrategin till AI-first

Publicerad: 2017-10-13