#Företagskultur

På Agero jobbar vi med jämställdhet alla dagar

Idag är det inte den 8 mars och internationella kvinnodagen. Så vi missade tåget att uppmärksamma vad vi gör på Agero för att bidra till mer jämställdhet i arbetslivet, IT-branschen och samhället i stort. Eller?

På Agero är frågan om jämställdhet något som vi jobbar med och vill uppmärksamma 365 dagar per år (eller i alla fall de 230 dagar vi är på jobbet), inte bara den 8 mars. Jämställdhet för oss handlar om lika möjligheter och rättigheter för alla, oavsett könstillhörighet eller andra faktorer. Vi tror på att en arbetsplats där alla vet att det inte finns några uttalade eller outtalade hinder för att få göra det man vill och tror på, ger de bästa förutsättningarna för att få människor att växa. Många brukar argumentera för att blandade grupper skapar ökad dynamik med mera. Men det primära för oss är att alla ska känna att det finns lika möjligheter och en uppmuntran att nå de mål man vill nå. För då frigörs kraften hos individen. Och det skapar dynamik!   

 

Hur gör vi detta? På många sätt!

Varje år har vi som målsättning att anställa 50/50 män och kvinnor. Vi har inte lyckats varje år men varit fast beslutna att fokusera på det. Varför har vi som mål att få in fler kvinnor?
Jo därför att vi tror på att förändra normer och med en blandning av kvinnor och män visar vi att kvinnor har en självklar plats inom IT. Det är lätt att skylla på att det finns fler män än kvinnor i vår bransch (och här jobbar vi tillsammans med våra kollegor i Almega på att öka andelen i branschen), men de kvinnor som redan finns vill vi ska hitta till oss! Detta gör vi bland annat genom att tänka till i rekryteringsarbetet i allt från hur vi utformar annonstexter till hur vi möter framtida medarbetare i intervjuer och på arbetsmarknadsdagar. I de mötena gäller det att ha värderingar som attraherar både kvinnor och män.

Vi ser också till att lyfta såväl kvinnliga som manliga förebilder i vår verksamhet, det kan vara som teamledare men också experter och föredragshållare inom teknikområden eller kulturbärare. På Agero är vi övertygade om att det är kulturen som driver bolaget framåt! 

 

Hur går det för oss då?

I dagsläget är vi 38% kvinnor på Agero, 40% kvinnor i ledningsgruppen och 60% kvinnor i styrelsen. Sedan 2011 har vi en stabil uppåtgående kurva där vi ökat andelen kvinnor från 24 till 38%. Och som en bekräftelse på vårt ihärdiga pris är vi vinnare av Womentor-priset 2016.

Nu ska vi se till att försvara titeln 2017 också!
 
Är du intresserad av att jobba med oss? Klicka på knappen nedan och läs om våra lediga tjänster.
Jag vill också bli kollega
Publicerad: 2017-03-09