#Beslutsstöd

Agero höll seminarium: Prediktiv Analys

Maximera affärsnyttan med din data och BI-plattform genom prediktiv analys

I början av oktober höll Agero ett kostnadsfritt seminarium - maximera affärsnyttan med din data och BI-plattform genom prediktiv analys. 

De senaste åren har begrepp som Advanced Analytics, Big Data, AI, Machine Learning och Data Science flutit omkring, men hur hänger allt ihop och hur gör man för att komma igång? Prediktiv Analys syftar till att stödja bättre beslut genom att modellera framtida scenarier baserat på historisk data. Verktygen och teknikerna för att göra detta lånar man från statistik och maskininlärning. Klassiska tillämpningar av dessa tekniker hittar man inom bank och kredit, aktiehandel, försäkring och medicin. På senare tid har prediktiv analys även revolutionerat marknadsföring och kundlojalitet genom analyser av kunders beteendemönster, och liknande analyser görs inom HR för att förbättra rollmatchning och employee retention. 


Stor efterfrågan och positiv respons
Seminariet lockade stort intresse och samtliga platser blev fyllda till båda seminerietillfällena. Efterföljande feedback har varit positiv och vi hoppas att deltagarna gick ifrån seminariet men nya insikter som kan appliceras in i arbetet. 

machine-learning-smart-brain.jpg

 

 

        

Missade du seminariet? 
Hade du inte möjlighet att delta under något av seminarietilfällena? 
Klicka på intresselänken nedan så kontktar vi dig om nytt presentationstillfälle.
Anmäl dig till här

 

 
Övriga kompetensområden:  

Agero hjälper kunder att digitalisera sin affär och verksamhet. Det gör vi genom att utveckla kundunika affärs- och verksamhetsstöd som stärker konkurrenskraften. 

Vår kompetens återfinns inom följande kompetensområden: 

  • Projektledning
  • Kravanalys
  • Utveckling
  • Systemarkitektur
  • Beslutsstöd
  • UX
  • Grafisk Design
  • Test
  • GDPR

Varje månad håller vi seminarium med fokus på specifika ämnen inom de olika kompetensområdena. 
Har du frågor eller är nyfiken på något utav omårdena ovan , klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig med information om presentationstillfällen: 

Anmäl intresse

 

Har du några frågor kontakta gärna Kalle på karl.jonsson@agero.se eller 070-444 07 79

 

Publicerad: 2018-09-10