#Helhetsåtagande

Spaningar från Vitalis

De senaste två åren har Agero varit representerade på nordens ledande e-hälso-mässa Vitalis i Göteborg. Vi fick en genomgång av intressanta trender som som du kan läsa mer om i detta inlägg.

kundcase_besiktningsprocess_1024x682

Effektivisera vården - ett tydligt fokus 

Temat för Vitalis 2019 var hur vården skall effektiviseras genom olika digitaliseringsinsatser. Vi fick en introduktion till Vision e-hälsa 2025 som du kan läsa mer om här. Det var också många föreläsningar om AI, Beslutsstöd och vikten att involvera slutanvändarna i framtagandet av vårdrelaterade IT-lösningar.

Redan vid invigningsförläsningen för Vitalis 2019 fick vi lyssna på Henrique Martins (President of the Board of the Shared Services Ministry of Health) som berättade om hur de, på grund av budgetnedskärningar i Portugal tvingats tänka om och utifrån det lyckats skapa ett rikstäckande system med integrerade journalsystem som underlättade arbetet för individuella kliniker. Ett väldigt intressant exempel som vi tyckte var intressant att lyssna på!

Under Vitalis 2020 fanns det ett antal återkommande ämnen bland annat Beslutsstöd och AI men man pratade även om Kvalitet och Kunskapsstyrning, Vård i hemmet samt vård på distans i och med Covid-19. De digitala lösningarna skall vara en möjliggörare till en större insyn och involvering för patienten, vilket man på flera håll sett ge en positiv effekt på patientens hälsa. 

Slutsats

Efter att ha besökt Vitalis både 2019 och 2020 så ser vi att det generella fokuset är att effektivisera vården genom ett antal centrala metoder bland annat AI, Beslutsstöd och att involvera användarna för att kontinuerligt lära och förbättra, kunna ta fler effektiva och korrekta beslut samt hjälpa patienterna att få en bättre upplevelse. Vi ser också att intresset ökar och att de tekniska lösningar som blivit implementerade har gett bättre resultat och att det finns behov av fler initiativ. 

Intrycken från Vitalis ligger i linje med de intryck vi får när vi följer medias rapporteringar kring utökade budgetar inom E-hälsa och att det faktiskt går riktigt bra för de tekniska initiativen i branschen som bidrar till ett Sverige med bättre fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det tycker vi är kul! 

Publicerad: 2020-09-01