Utveckling & Arkitektur, Användbarhet & Krav

Skrivet 2018-07-06

Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium

Hej,

Agero kickstartar igång hösten med en repris på ett utav förra årets mest uppskattade seminarium: Konsten att bygga och vidareutveckla rätt system genom att undvika missförstånd. Specification by Example och BDD hjälper projekt att lyckas genom ökad kravförståelse, tydlig klardefinition och förbättrad kodkvalitet.

Anmäl dig till seminarietVad händer när utvecklarna inte förstår kraven?

Att bygga och vidareutveckla rätt systemstöd som löser verksamhetens behov är svårt, det finns många saker som kan gå snett. En av dessa saker är missförstånd om kraven, något som ofta uppstår mellan beställare och leverantör.

Seminariet kommer att handla om hur man genom ett införande av BDD kan öka kravförståelsen, och därmed öka chansen till rätt leverans. Det kommer även handla om hur man inför BDD i ett existerande system och i vilka situationer det blir lönsamt.

BDD hjälper till att säkerhetställa att rätt funktionalitet levereras. Dessutom fås ett antal positiva bieffekter, som tydligare fokus, högre kodkvalitet och förbättrad dokumentation.


Dan_Seminarium.png

 

 

        

Om föreläsaren: Dan Waltin
Med närmare 20 års erfarenhet som konsult, utvecklare och arkitekt berättar Dan om sina erfarenheter av att använda konkreta exempel för att specificera krav, både i förvaltning av existerande system och i nyutveckling.

 

Föredragshållare:
Dan Waltin - Senior arkitekt 

Tillfälle:

Tisdag 4 september, kl 08.30- 10.00 eller 

Torsdag 6 september, kl 08:30 - 10.00

Agenda: 
- Smörgås och kaffe

- Seminarium (vi börjar 08:30)
- Frågor och diskussion

Lokal: Vårt kontor på Östra Järnvägsgatan 27, våning 10.

Platserna är begränsade till 12 personer så det brukar fyllas upp fort. Gå till anmälningssidan genom att trycka på knappen nedan.

Målgrupp: Du arbetar troligtvis med att ansvara för/leda utvecklings-projekt och/eller systemförvaltning 

 

Anmäl dig till seminariet

 

Har du några frågor kontakta gärna Kalle på karl.jonsson@agero.se eller
070-444 07 79