#Företagskultur

En av Sveriges Bästa Arbetsplatser - i år igen!

Vi är återigen på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser och i år landade vi på en 6:e plats!


Vi gör vårt bästa att glädjas i stunden, se tillbaka på ett fantastiskt år och blicka framåt med stor ödmjukhet inför framtiden. Vi kavlar upp ärmarna inför de utmaningar vi står inför samtidigt som vi tar tillvara på arbetet som tidigare gjorts med att blir Sveriges Bästa Arbetsplats. 

Världen är upp och ner och det kan vara svårt att glädjas över detta i dagsläget. Vi har liksom många andra påverkats av läget som lett till att våra förutsättningar och arbetssätt har förändrats. Dock kan vi se tillbaka på flera fantastiska år, där vi byggt upp en kultur och en arbetsplats att vara stolta över och som gjort att vi har fått denna fantastiska utmärkelse. Det är något vi tar med oss in i 2020 och den situation som vi befinner oss i.

En tydlig inblick

Medarbetarundersökningen som Great Place to Work använder sig av ger inte bara en insikt i hur vi kan jobba för att bli bättre på ett flertal områden. Den ger även oss en möjlighet att få ta del av alla fantastiska kommentarer från våra medarbetare.

I år följde vi galan online. Tills vi kan ses och tillsammans fira ihop, gläds vi nu virtuellt och ser tillbaka på föregående årets gala och gemensamma firande!

 

Jag uppskattar det öppna och familjära klimat som Agero har. Jag känner mig sedd och att jag kan göra en skillnad.

 

GPTW_matti

 

Bra blandning mellan olika personligheter som skapar och ger utrymme för kreativitet. 

 

GPTW_fotovagg

Publicerad: 2020-04-21