#Företagskultur

"Till Agero tycker jag folk borde stå på kö!"

I år blev årets vårkonferens i coronapandemins tecken, på distans, även om vi i ledningsgruppen tog tillfället i akt att själva köra ut konferenspaketen för att få en glimt av våra medarbetare! Upplägget för vårkonferensen är dels att presentera strategin och målen för nya verksamhetsåret men också ägna tid åt kompetensutveckling, som i år blev AI.

I år fick vi även till en presentation av Nyckeltalsinstitutet som gav oss vårt resultat på JÄMIX-undersökningen som vi gör genom medverkan i Womentor. Som en del i att arbeta mot en jämställd arbetsplats mäter vi eventuella könsskillnader i bland annat lön, sjukskrivning, föräldrardagar, ledningsgrupp, arbetsgrupp etc. Och vi visar åter igen upp riktigt bra resultat! 

”Ageros styrkor som jämställd arbetsgivare syns framför allt i en jämställd ledningsgrupp, jämställda lönestrukturer, jämställda anställningsformer och ett aktivt arbete kring dessa frågor.
En utmaning finns i att öka andelen kvinnor i grundstrukturen.

Agero tillhör de tio procent mest jämställda arbetsgivarna bland alla de företag som ingår i Nyckeltalsinstitutets databas för 2020!”

- Anders Johrén, Analytiker och utredare, Nyckeltalsinstitutet.

 


Det här är ett kvitto på att vi gör mycket bra och det ger oss möjlighet att arbeta än mer på djupet med kultur, jargong och beteenden på arbetsplatsen. Alla som arbetar hos oss ska känna att alla har samma möjligheter. Det här är en ständigt aktuell fråga för oss och en viktig del för att nå vårt mål att även bli nummerärt jämställda över hela bolaget. 

dan_jenny_pratar_1000x600Det gör mig varm i hjärtat att vi gör mycket bra och att frågan är ständigt aktuell. Dessutom blir man ju extra stolt när Tina Ekström, CEO på Nyckeltalsinstitutet säger: 

"Till Agero tycker jag folk borde stå på kö!"
 
 
Publicerad: 2021-04-23