#Utveckling & Arkitektur, #Helhetsåtagande

Tillsammans för Vision E-hälsa 2025

Visste du att Sverige år 2025 skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter?
Regeringen och SKR har tillsammans tagit fram en vision för digitalisering av hälso-sjukvården och socialtjänsten, Vision ehälsa 2025. Målet med initiativet är att Sverige år 2025 skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter (Regeringen och SKR, Vision e-hälsa 2025).

hush-naidoo-yo01Z-9HQAw-unsplash

Som grund till initiativet ligger de möjligheter som digitaliseringens accelererande framfart ger upphov till och som nu skapar möjligheter för Hälso- och sjukvården. Digitaliseringen har redan skapat genomgripande förändringar inom andra områden i samhället. I rådande Corona-tider har vi under de senaste månaderna sett stora förändringar i de sätt som människor möter och interagerar med varandra.

För hälso- och sjukvårdens målgrupper innebär digitaliseringen nya möjligheter. För patienten ges nu större möjlighet till delaktighet inflytande och kontroll över frågor och beslut som rör hälsan och den sociala livssituationen.


IT – med hälsa i fokus
Vi på Agero följer utvecklingen inom området med stort intresse och glädjes över alla initiativ. Hälsa är ett område som ligger oss varmt om hjärtat och under det senaste året har vi haft förmånen att få vara med och bidra till initiativ genom att ta oss ann rollen som IT-partner och agera den tekniska bryggan mellan hälsa och teknik. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen inom området E-hälsa på nära håll och applåderar alla initiativ runt om i Sverige som är med och bidrar till ett Sverige med bättre fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Tillsammans för Vision E-hälsa 2025.

Publicerad: 2021-02-16