#Företagskultur, #Helhetsåtagande, #Förvaltning

80% av våra kunder gav oss högsta betyg i årets kundundersökning – så arbetar vi för att nå dit

Vi är oerhört stolta över att vi har så nöjda kunder. 80% av dem kan tänka sig att rekommendera oss till en vän eller kollega. Att siffran är så hög beror på effekten som våra uppdrag har för våra kunders affärer och verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att följa upp vårt arbete och hantera om något inte blir som det var tänkt.


Vi börjar nya projekt med en kvalitetsenkät

När vi påbörjar ett nytt uppdrag så träffar ansvarig kundansvarig alltid beställaren för uppdraget och tar fram en kvalitetsenkät. I kvalitetsenkäten fångar vi upp beställarens förväntningar avseende vad som skall levereras, vad uppdraget skall leda till dvs önskade effekter samt vad som är viktiga egenskaper i vårt sätt att arbeta med uppdraget. Ibland är det viktigt att vi lägger stor kraft på att ta vid ett tidigare arbete och visa ödmjukhet för det. Ibland kanske det är mer viktigt att vara bestämd och arbeta utifrån ett helt nytt perspektiv. Det är alltid olika från uppdrag till uppdrag.

Att skriva ned de här förväntningarna har flera nyttor. Dels är det viktig input till oss när vi arbetar med uppdraget att vi vet vad som är viktigt för kunden. Det fungerar också som ett slags avtal där vi kommer överens om vad som faktiskt är viktigt. Det går att ändra men då behöver vi prata och komma överens om det och det skapar tydlighet. Den sista nyttan är naturligtvis att vi har bra kriterier att följa upp vår insats med efter avslutat uppdrag alternativt under ett långt uppdrag. Denna input ger oss viktig feedback vad vi har gjort bra och vad vi kan utveckla i vårt arbetssätt."Din insats som projektledare hör till de mer extraordinära jag upplevt under mina 37 år i IT-branschen. Helt suveränt!"

Beställare hos bankkundNyttan med feedback

När vi avslutar uppdrag ställer vi också alltid en fråga om kundnöjdhet. Detta ger oss input till hur nöjd vår kund är med hela upplevelsen med att arbeta med Agero.

Vad finns det då för nyttor med att följa upp. Som vi redan har nämnt ovan så ger det värdefull information om vad vi har gjort bra och vad vi kan göra bättre. Att få feedback på vad vi har gjort bra är naturligtvis viktigt och skönt och ger möjlighet att ladda energi. Men att få reda på det vi kan göra bättre är också viktigt för att vi skall kunna utveckla oss.

Och visst är det så att om man inte är 100% nöjd, men man pratar om det och det hanteras det på ett bra sätt, så gör det oftast att man blir ännu mer nöjd!

Publicerad: 2019-10-22