#UX design

User Story Mapping på UX Open

Agero delar med sig av User Story Mapping på UX OpenHärom veckan höll vår UX-designer Ingibjörg Kristinsdottir ett blixttal på UX Open.
Hon berättade om User Story Mapping och hur det är ett utmärkt verktyg för att ge såväl projektmedlemmar och intressenter en bra helhetsbild över allt som ska göras i projektet. I stora utvecklingsprojekt är det lätt att Product backlogs blir väldigt långa och det kan vara svårt att prioritera rätt när man saknar överblicken. Ingibjörg delade med sig hur hon använder User Story Mapping för att visualisera kontexten och prioriteringen av User Stories, vilket gör såväl kommunikation och releaseplanering så mycket enklare.

 

Tavlan blir en central punkt för alla projektmedlemmar och intressenter. Den ger också bra förutsättningar för att dela upp kravbilden på ett sätt som bjuder in till feedback så tidigt som möjligt. Transparensen som helhetsbilden innebär gör att det är lättare för produktägaren att se och kompromissa om vad som ska med eller inte i olika releaser. Det är även ett bra underlag för att se och börja med det viktigaste och det som ger mest nytta först.

 

Några av kommentarerna Ingibjörg fått höra i sitt projekt är; "Jag kan inte tänka mig att vara utan User Story Mapping idag”, ”Bra kommunikationsmedel” och  ”Väldigt agilt”.

Att använda User Story Mapping i nästa agila projket känns som det mest självklara valet för ett lyckat projekt.
 

Vill ni veta mer om User Story Mapping? Hör av dig till oss!

Intressant, kontakta mig

 


 

Ingibjörg har även skrivit om kravprocessen i denna blogg.

Publicerad: 2015-10-29