#UX design

Vad gör en UX-designer i ett utvecklingsteam?

Tänk dig att bygga ett hus utan ritningar och arkitekt, det liknar känslan av att bygga system utan skisser och en UX-designer som håller ihop konceptet.

”UX” står för User Experience och handlar om användarupplevelsen i en specifik process.

UX-designer tar hänsyn till hela användarupplevelsen/processen, inte bara den delen som man löser med att bygga systemet.

UX-designer har alltid helhetsperspektivet i projektet.

  •   Hon användningstestar redan utvecklad funktion. Resultatet återkopplas till relevanta stakeholders
  •   Hon svarar på frågor om funktion som är under pågående utvecklingsarbete
  •   Hon kan ge svar på frågor angående framtida funktioner och systemets vision/mål

UX-designern är kopplingen mellan verksamheten och utvecklingsteamet.

UX-designern gör research för att förstå verksamheten och användarnas verklighet och behov.

UX-designern förstår verksamthetsmålen och ser till att funktioner är gjorda i rätt ordning som levererar värde så tidigt som möjligt.

UX-designern designar flöden, struktur och interaktion för systemet.

UX-designern skissar upp bilder och ritar beskrivningar av hur systemet kan fungera och se ut.

UX-designern kan förklara behovet och sammanhang av funktioner för olika stakeholders.

UX-designern har ofta rollen som kravanalytiker.

UX_mnniskaUX och användare

UX-designern träffar användare och får fram arbetsprocesser och behov och annan information som påverkar lösningen.

Idéer testas regelbundet med användare för att säkerställa att systemet stödjer användarnas process, behov och är användbart.

UX och produktägare

UX-designern jobbar nära Produktägaren för att förstå verksamhetsmål samt att prioritera funktioner.

UX och projektledare

UX-designern kan förklara enstaka funktioner samt helhetsbilden för projektledaren.

UX-designern kan förklara för projektledare om hur viktiga vissa funktioner är och gör det lättare att fatta beslut kring prioritering i projektet.

UX-människan förklarar också komplexiteten med vissa funktioner som ibland gör att de påbörjas tidigare.

UX och Scrum Master

UX-designern kan ge information om inbördes prioritering av funktioner inom varje release, samt om vissa funktioner hänger ihop och borde göras samtidigt.

UX och utvecklare

UX-designern förklarar utifrån användarens perspektiv hur systemet ska fungera samt i vilket sammanhang funktionerna används.

UX-designern jobbar nära med utvecklare och systemarkitekter för att tillsammans hitta den bästa tekniska lösningen som passar ändamålet.

UX och testare

UX-designern listar upp de verksamhetsregler och valideringar som gäller för funktionerna och ger därmed testaren information som går att bygga tester på.

 

Publicerad: 2015-08-15