#UX design

Vad gör en UX designer i ett utvecklingsteam?

”UX” står för User Experience och handlar om användarupplevelsen i t.ex. en app eller ett system. Som UX designer arbetar du med hela användarupplevelsen, inte bara genom att det byggs ett nytt system, utan också hur det ska användas.

För att bygga ett hus behöver man en arkitekt och ritningar, detsamma för ett digitalt system eller app. Wireframes är ritningar över lösningens struktur och en prototyp beskriver hur interaktionen ska fungera. Dessa skapas och underhålls av en UX designer i projektets alla faser.

wireframes_ux_1200x628

Helhetsperspektiv i projektet

I rollen som UX designer driver du konversationen mellan verksamheten och utvecklingsteamet så att alla inblandade i projektet har samma bild av målet. För att förstå användarnas verkliga behov genomförs research där alla viktiga detaljer lyfts fram.

För att kunna leverera värde så tidigt som möjligt är det också viktigt att förstå verksamhetsmålen och se till att funktioner blir gjorda i rätt ordning - att kunna arbeta med detaljer samtidigt som man har ett helhetsperspektiv.

Exempel på arbetsuppgifter:
  • Användningstesta redan utvecklad funktion och återkoppla till relevanta stakeholders
  • Svara på frågor om funktion som är under pågående utvecklingsarbete
  • Svara på frågor angående framtida funktioner och systemets vision/mål
  • Designa flöden, struktur och interaktion för systemet
  • Förklara behov och sammanhang av funktioner för olika stakeholders
  • Ta fram s.k. wireframes, skisser och prototyper av hur ex ett system kan fungera och se ut

Arbetssätt tillsammans med andra roller

I början av ett projekt formas olika typer av hypoteser som bekräftas eller utesluts när man utför tester, intervjuer eller andra varianter av möten med användarna. Vilka problem har de? Dyker det upp andra problem eller svårigheter som vi måste ta hänsyn till i projektet? Hypoteser testas av med användarna för att säkerställa att lösningen stödjer deras process, behov och är användbart.

Som UX designer arbetar du ofta nära en produktägare, för att förstå verksamhetsmål samt att gemensamt prioritera funktioner. Även projektets projektledare medverkar i dessa diskussioner där UX designern kan förklara komplex funktionalitet som ibland gör att funktioner påbörjas tidigare. Projektledaren kan göra rätt prioriteringar med hjälp av underlag från UX designern.

I många projekt finns även en scrum master. UX designern kan ge information om inbördes prioritering av funktioner inom varje release, samt om vissa funktioner hänger ihop och borde utvecklas samtidigt.

Tillsammans med utvecklare förklarar UX designern användarens perspektiv på hur systemet ska fungera samt i vilket sammanhang funktionerna kommer att användas. De två rollerna arbetar både nära varandra och tillsammans med systemarkitekter för att hitta den bästa tekniska lösningen som passar ändamålet.

Under hela projekttiden är det viktigt att testaren får rätt förutsättningar för att löpande kunna validera vad som gäller för de funktioner som utvecklas. UX designern listar regler, användarbehov och annan viktig information som behövs för att bygga relevanta tester på.

För bästa förutsättningen finns UX designern med från idé till färdig lösning. 

Publicerad: 2020-01-28