#Företagskultur

Nytt år och nya möjligheter

Nytt år är alltid en tidpunkt som för tankarna framåt om vad som komma skall. Vår verksamhet har som alla andra påverkats av den pågående Coronapandemin och gör det fortfarande. För vår del innebär det att vårt arbete nästan uteslutande utförs hemifrån. 2020 har visat att många arbetsmoment fungerar bra att göra hemifrån. Vi kan utföra många kunduppdrag, försäljningsarbete och sköta vår ekonomifunktion hemifrån. Men vi saknar att träffa varandra. Både varandra på Agero och våra kunder. Jag tror att även om vi kommer arbeta mer hemifrån framöver så har det senaste året också visat att vi vill träffa varandra i arbetet.

Agerorealiserardigitalainitiativ

Realiserar digitala initiativ

Vi på Agero är i allra högst grad med och genomför den megatrend som just nu pågår, digitalisering. Vi kommer under 2021 fortsätta att hjälpa våra kunder att realisera sina digitala initiativ. Det innebär att vi hjälper företag att analysera och förutse sina verksamheter, kunder och marknader genom att ha väl fungerande datalager och analyslösningar. Vi kommer fortsätta att hjälpa våra kunder att utveckla olika typer av digitala lösningar för att effektivisera och automatisera arbetsflöden och affärsprocesser. Vi kommer fortsätta göra det som IT-specialister och genom att ta ansvar för att utveckla och förvalta lösningar.

Passion för kompetensutveckling

För att kunna erbjuda en ännu bättre tjänst är en nyckelaktivitet att fortsätta ta till oss ny kunskap. Det gör vi t ex genom att ha en kompetensutvecklingsdag per månad. En del av det vi lär oss delar vi med oss till er genom våra seminarier. Förut har de genomförts på vårt kontor men just nu är de digitala och det har visat sig fungera väldigt bra.

Strukturerat arbete

Vi kommer också vidareutveckla sättet som vi utvecklar och förvaltar IT-lösningar på. Vi baserar vårt arbete på beprövade agila metoder. Vi tar till oss det viktiga och förpackar det i vår leveransprocess. Den kommer vi fortsätta att utveckla under året.

Arbeta i team

Vi ser ett ökat intresse av att köpa team från oss. Ett team kan bestå av olika kompetenser inom UX, utveckling, krav, test och ledning. Här ligger vi långt fram eftersom vi har lång erfarenhet av att ta ansvar för att utveckla och förvalta IT-lösningar. Här kommer vi intensifiera vårt arbete för att kunna hjälpa fler kunder.

Hoppas vi ses under året

Vi vet att våra kunder uppskattar vår kompetens, vårt sätt att arbeta och att vi arbetar i team. Tillsammans med att vi har en väldigt långsiktig syn på samarbetet med våra kunder så särskiljer vi oss. Det är på det sättet vi bygger förtroende för oss som leverantör och skapar en trygghet för vår kund. Det kommer vi fortsätta att utveckla under 2021.

Hoppas vi ses under året!

Publicerad: 2021-02-02