#Företagskultur

Varför skall vi arbeta med jämställdhet?

Jämställdhet är någonting som idag får mer och mer utrymme. Det upplever i alla fall vi när vi är ute på olika seminarier, konferenser mm. Det vi ofta reflekterar över är att diskussionen inte har kommit längre. Vi tycker att mycket energi läggs på att argumentera för varför det är bra att arbeta med jämställdhet. Framför allt undrar vi om rätt drivkrafter för att göra det har hittats.

agnes_josef_emily_1200x628

Är lönsamhet rätt drivkraft?

Allt som oftast läggs argument fram att jämställda organisationer är bra för att det skapar högre lönsamt. Hela dagar kan gå till att argumentera för att jämställda organisationer är mer effektiva, kreativa, innovativa, ger ökad trivsel, ökad förståelse mm mm. Väldigt mycket tid och energi läggs på att övertyga varför vi skall hålla på med jämställdhetsarbete. Väldigt mycket av argumenten är av ekonomisk karaktär. Har vi verkligen inte kommit längre än så och är det verkligen rätt drivkrafter?

Självklarhet med samma rättigheter och möjligheter

På Agero är vi fullständigt övertygade om att det finns massvis med positiva effekter för ett jämlikt företag. Men vi tycker att den grundläggande anledningen för att arbeta med jämställdhet är att det är självklart att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och möjligheter. Argumentet för att en kvinna skall ha samma lön som en man för samma arbete är inte att företaget skall bli mer lönsamt. Argumentet är att kvinnor självklart skall ha samma lön för samma arbete som en man. Argumentet för att kvinnor skall få ta lika stor plats i organisationen som män är inte att företaget skall bli mer effektivt. Argumentet är att kvinnor självklart skall ha samma möjligheter som män att synas, höras och bli lyssnade till. 

Vad har ni för drivkraft?

Vi tror att drivkraften att arbeta för att skapa ett jämlikt arbetsliv baserat på att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och möjligheter är starkare än att skapa en högre lönsamhet. Lönsamheten är en önskad effekt som kommer att komma. Genom att basera jämställdhetsarbetet på ett högre syfte tror vi att mer kommer hända snabbare. Vad har ni för drivkrafter för ert jämställdhetsarbete?

 

Publicerad: 2020-03-06