#UX design

Användarfokus som gav ökad konkurrenskraft - läs vår kundberättelse

Det är lätt hänt att vi i arbetslivet och livet i stort, springer väldigt fort framåt. Ibland så fort att vi inte stannar upp och ser allt bra som händer längs vägen.

Vi bestämde oss för att stanna upp och göra en resa bakåt i tiden, tillsammans med frågeställningen om vad vi på Agero är stolta över i vårt arbete. Resultatet blev ett urplock av arbetsinsatser som vi genomfört genom åren och som vi är stolta över. Dessa kommer ni kunna läsa om i denna bloggserie.

Först ut är en UX-insats där vi med användaren i fokus hjälpte en tjänst att nå sin fulla kapacitet och därigenom också företaget bakom tjänsten att upprätthålla sin marknadsposition på en allt tuffare marknad.

 

anvandarfokus_1200x628


"Promote" - Förbättrad användarupplevelse med målet att öka konkurrenskraften 

Vi är stolta över att vi tillsammans med Promote fick göra en viktig UX-insats med användaren i fokus. Där vi var med och skapade förändring som hjälper människor på riktigt. I samarbetet fick vi chansen att arbeta med ett företag som förstår att det riktiga värdet av en tjänst uppstår i själva användandet. Detta gjorde att vi kunde hjälpa Promote att nå sin fulla kapacitet med deras utbildningsplattform.

 

”Vi tog hjälp av Agero inför lansering för att säkerställa att tjänstens funktioner var lätta att förstå och använda. Feedbacken efter lansering har varit fantastisk”

 

Så skapade vi värde
Vi undersökte och fokuserade på de funktioner där vi såg att ett direkt värde kunde uppstå för slutanvändarna och skalade bort de funktioner som inte gjorde det. På så sätt skapade vi förutsättningar för att lansera en uppskattad tjänst med rätt fokus.

Vid tidpunkten Agero och Promote kom i kontakt med varandra så fanns redan nyutvecklad funktionalitet på plats som företaget hoppades skulle tas emot väl av tjänstens användare. Men, de visste inte säkert. Vad Promote däremot visste var att chanserna till att nå en uppskattad tjänst ökar markant om tjänstens funktionalitet utgår från vad användarna anser är bra funktionalitet och inte vad företaget själva anser vara bra funktionalitet.


Hur gick det till slut då?

 

”Feedbacken från våra kunder och användare har varit fantastisk. Våra användare uppskattar den nya användarupplevelsen och upplever att de enkelt kan manövrera bland tjänstens olika steg och funktioner” 

 Vill du läsa mer om uppdraget och ta del av hur vi arbetade i projektets olika faser? 
Läs vårt kundcase om arbetsinsatsen vi gjorde för Promote

 

 

Publicerad: 2019-11-12