Företagskultur

Skrivet 2017-11-09

Det här är del två i bloggserien om att skriva examensarbete på avancerad nivå hos Agero. I den första delen gick vi igenom vad som väntas av studenter innan examensarbetet sätter fart och viktiga delar i uppstartsfasen som är nödvändiga att hålla koll på. 

I det här inlägget kommer jag (Mikael) och Wilhelm prata mer om hur det faktiskt är att skriva uppsats på ett företag, i det här fallet Agero, samt vilka för- och nackdelar det kan medföra. Slutligen går vi in på vad ett examensarbete kan mynna ut i, vilket för oss två var en anställning på företaget.

Arbetets gång 
Avstämning med handledare

När uppsatsen väl sätter fart är en viktig del att kontinuerligt ha avstämningar både med handledare vid KTH samt handledaren på företaget. Agero är väldigt mån om att studenten ska få ta del av den kompetensen som finns på plats och därmed hade både jag och Wilhelm kontinuerliga avstämningar en gång i veckan vardera med vår handledare. Avstämningar vid KTH brukar ske i form av seminarier med den handledargrupp som man blir tilldelad. Utsträckningen av dessa ser olika ut men vi både hade seminarier vid KTH i snitt var tredje vecka. Utöver att dessa är obligatoriska för att bli godkänd är de ett utmärkt tillfälle att både ge och få feedback från andra studenter och handledare. 

 

Kontrakt med uppdragsgivaren

Om studenten vill kan man upplåta ett kontrakt mellan CSC (skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH), uppdragsgivaren och exjobbaren för att på så sätt klargöra de olika parternas skyldigheter. Att skriva kontraktet är helt frivilligt men ett sådant avtal utgör en trygghet för studenten. Bland annat säger det att uppdragsgivaren ska förse exjobbaren med en arbetsplats och utrustning som hen behöver, det garanterar att exjobbaren har möjlighet att ägna 20 veckor åt exjobbet samt många andra praktiska detaljer. Agero som arbetsplats är öppna med att teckna ett sådant avtal.

 

Utnyttja kompetensen

accounting-papers-writing_1488800597.png

En av de bästa aspekterna med att göra sitt examensarbete hos Agero är den stora mängd kompetens som finns att dra nytta av. Agero har ett trettiotal IT-konsulter med olika kunskapsområden som finns tillgängliga att diskutera sitt arbete med. Under våren, när jag och Wilhelm skrev våra respektive examensarbeten här på Agero, fick vi bland annat hjälp med medarbetare som deltog i fältstudier, på intervjuer och gav oss tillgång till olika system som var nödvändiga att ha till vårt förfogande för att genomföra våra studier. Det var skönt att redan från start känna att man hade tillgång till de hjälpmedel och personerna som var nödvändiga för att arbetet skulle bli så bra som möjligt.  
 
En alternativt extern kompetens som är väldigt nyttig att utnyttja när man närmar sig slutet av sitt examensarbete är CAS (centrum för akademiskt skrivande) som är öppen för alla KTH-studenter. Hos CAS får man vägledning och språklig handledning i svenska eller engelska och kan ställa frågor gällande bland annat skrivprocessen, strukturen i sitt skrivande men även saker att tänka på inför sin muntliga presentation.
 
Aktiviteter
Att bara sitta och skriva sitt examensarbete dag in och dag ut kan, för många, kännas som en ganska tradig och ibland tråkig process. Här känner vi en stor fördel med att skriva det på ett företag som Agero. Vi bjöds på en rad olika aktiviteter under våren som lyste upp den stundtals långdragna skrivprocessen. En återkommande aktivitet är de så kallade "We-day" som sker varje onsdag, då de konsulter med möjlighet kommer in till kontoret. Dagen inleds med gemensam frukost, intressanta seminarier/workshops under dagen och ibland även kvällsaktiviteter såsom After Work och middagar. Dessa dagar kände vi var ett väldigt bra tillfälle för att diskutera sitt arbete med kollegor, lära sig mer om intressanta frågor som berör företaget och lära känna de konsulter som oftast sitter ute hos kunder.

Efter exjobbet

Att avsluta sitt examensarbete innebär för de flesta att man kliver in i en ny fas i sitt liv, att hitta ett jobb och lämna studierna bakom sig. Efter att ha spenderat närmare ett halvår på ett företag som vi gjorde i våras har man haft gott om tid att lära känna både medarbetarna och hur företaget jobbar. När examensarbetet hade fortlöpt en period och närmade sig slutet kände båda parterna (jag/Wilhelm och Agero) att en möjlig anställning var intressant och en rekryteringsprocess inleddes. Att erbjudas jobb på den arbetsplats man skriver sin uppsats är en väldigt vanlig utveckling och är en stor faktor till att många studenter väljer att skriva examensarbetet externt. Steget till sitt först riktiga jobb efter examen känns mer naturlig när man lärt känna arbetsplatsen och medarbetarna redan innan. Det hela slutade med att både jag och Wilhelm blev erbjudna anställning på Agero som vi tackade ja till och började därefter som medarbetare på Agero efter sommaren.

Även om man inte känner att arbetsplatsen är där man vill inleda sitt yrkesliv efter examen är ändå erfarenheten av att ha spenderat närmare ett halvår på en arbetsplats oerhört meriterande. De kontakter man knyter kan komma att vara viktiga om man framöver känner för att byta arbetsplats men även för att ha någon erfaren person att fråga om tips/råd i början av sin karriär. Det är även meriterande då man lär sig mycket om hur ett företag fungerar, vilket man kan ta med sig, även om man inte väljer att fortsätta på just det företaget man skriver sitt exjobb.

 

Som avslut på den här lilla bloggserien hoppas jag att du som läst, och kanske är en masterstudent som funderar över exjobbsmöjligheter till våren, har blivit inspirerad av Agero som ett intressant företag att skriva sin uppsats hos. Agero kommer som tidigare nämnt erbjuda studenter exjobbsmöjligheter och exjobbsförslag är i skrivande stund så gott som klart vilket kommer publiceras inom kort - så håll utkik!