#Helhetsåtagande

Att snabbt ställa om sin verksamhet efter nya marknadsbehov

Coronaviruset svepte in över världen och fullkomligt kastade om vår tillvaro som vi kände till den. Ut kom en ny värld, med nya förutsättningar som vi nu försöker förstå och anpassa oss efter. Med den nya tillvaron kom också utmaningar. Utmaningar i hur vi interagerar med kollegor, hur vi vidhåller en hög arbetskapacitet och inte minst hur vi hittar affärer på en marknad som nu ställer andra krav än de som vi är vana vid.

Anpassning - en nyckel i evolutionen 

I utmaningar finns också möjligheter. Marknaden vittnar om att de företag som klarar sig bäst är de som snabbt lyckas ställa om sina verksamheter. Anpassning har historiskt varit, och är fortfarande, en nyckel i evolutionen.

IMG_3509

IT – en möjliggörare till anpassning 

I en allt mer digital värld har IT blivit en central funktion i bryggan mellan vision och förverkligande. För oss som IT-bolag har det blivit en allt viktigare fråga från våra kunder att på ett effektivt sätt lyckas förvandla behov till en tekniskt genomförbar väg till förändring. Vi ser också allt större krav på en leveransprocess som möjliggör att kunden snabbt når värde som ligger till grund för förändring. Marknaden har helt enkelt inte tid att vänta utan efterfrågar värdeskapande leveranser snabbt och kontinuerligt. 

Leveransprocess med fokus på snabbt beslutsfattande och högpresterande team

Vi på Agero är glada att vi genom åren fått chansen att arbeta fram en effektiv leveransprocess som vi idag kan applicera i projekt med krav på snabb leverans.

För en tid sedan skrev vi, tillsammans med vår kund Stålsäkerhetsmyndigheten, ihop en projektberättelse om hur tidsnöd och lagkrav på leverans ställde höga krav på en effektiv leveransprocess. Läs vår berättelse här: Korsfunktionellt team levererar system för digital anmälan av strålutrustning


Behöver ni stöd i att ställa om er verksamhet efter nya förutsättningar på marknaden? Hör gärna av dig till oss så tar vi en kopp kaffe och pratar om hur Agero kan vara behjälpliga för er.

Publicerad: 2020-06-09