#Helhetsåtagande

Standardsystem vs Egenutvecklat

Det här inlägget är en del av vår bloggserie där vi beskriver vad ett kundanpassat IT-system är och hur man med hjälp av ett kundunikt IT-system från Agero säkerhetställer att IT-arkitekturen håller sig utvecklande och konkurrenskraftig. Läs gärna våra tidigare inlägg "Vad är ett kundunikt affärsstöd?" och "Så tar Agero fram kundunika affärsstöd?".

 

Ok, jag chansar. Du jobbar på en IT avdelning. Ni har ett viktigt uppdrag att se till att IT stöttar verksamheten och fungerar väl med företagets olika arbetsmoment samtidigt som det blir accepterat av företagets anställda. Kanske finns det fortfarande processer i verksamheten som skulle gå att förbättra med IT. Check. Tankarna går vidare, hur ska man resonera idag när man väljer IT-stöd? Fler och fler standardsystem dyker upp för alla möjliga processer och samtidigt kan man utveckla allt smartare egna systemlösningar. Standard vs egenutvecklat. Med denna bloggpost försöker jag guida er genom valet mellan de två på en övergripande nivå. 

 


Konsten att välja mellan standardsytem och ett egenutvecklat system handlar förstås i grund och botten vilken typ av process som systemet ska stödja. Om processen ser liknande ut mellan olika företag så finns det ofta standardiserade system. Exempel på det skulle kunna vara processer inom ekonomihantering, rekrytering, schemaläggning, tidrapportering, inköp, produktionsplanering och övriga processer som kan rymmas inom ett standard affärssystem (ERP). Alla dessa finns snart i molnet med allt kortare implementationstid (men fortfarande behövs det allt som oftast fortfarande ett projekt för införande, parametersättning, konvertering, integrationer, tester, utbildning osv).

Det är snarare när systemet stödjer en process närmare verksamheten och blir en konkurrensfördel som den viktiga frågan uppstår. Finns det ett standardsystem för vår process eller ska vi utveckla ett eget system? Finns det ingen standard då blir ju svaret enkelt. Uveckla, men se till att välja rätt partner som bygger smart och kan leverera ett helhetsåtande som inkluderar vidareutveckling, underhåll, suppport och ev drift. Oavsett om du vill förvalta själv, se till att lösningen blir väldigt förvaltningsbar.

 

New_Infographic_-_bloggpost_nr_1_3.jpeg

 

Det leder oss till min huvudfråga; Ska vi utveckla ett eget system eller ska vi välja ett standard som nästan passar om vi anpassar det till vår process? Svaret på den frågan är förstås inte helt lätt, det beror på. Och det vet ju du och ditt företag förstås bäst, det enda jag kan bidra med utan att ha träffat er är en tankekedja som kan hjälpa er att ta er till nästa steg:

1. Kan vi och har vi möjlighet till att stötta verksamheten med ett nytt eller uppdaterat IT stöd? Ja- gå vidare

2. Är processen så vanlig (och troligtvis ej en konkurrensfördel) att det finns ett eller flera standardsystem på marknaden? - Välj det.

3. Betyder processen en konkurrensfördel gentemot era konkurrenter? Finns det inget standard - Välj noga en IT-partner för egenutvecklade system som kan erbjuda ett helhetsåtagande

4. Finns det standardsystem som nästan passar? Fundera och lista noga fördelar och nackdelar, så att ni kan välja det som är viktigast för er. 

 

Sammanfattningsvis:

Konsten att välja mellan ett egenutvecklat system och ett standardsystem beror alltså på hur väl standardsystemet täcker den processen det ska stödja. När det inte går med ett standardsystem blir beslutet snarare mellan att välja ett standardsystem som man måste anpassa vs ett egenutvecklat system efter önskade processer. Alla företag kommer värdera fördelar och nackdelar på olika sätt, men vi är övertygade om att det finns ett behov att grundligt fundera över båda alternativen innan man väljer en väg.

Vi ser ju att världen förändras så snabbt att vi anser att vi borde också prata mindre om best practice och branschstandard och istället se till att lösningen stöttar verksamheten på bästa sätt. Det ämnet förtjänar en egen bloggpost i sig. Oavsett standard eller egenutvecklad så blir i alla fall användbarhet allt viktigare. Fortsätt gärna läsa vår bloggpost om att utveckla IT-system med användbarhet.

 

Är ni i beslutsfasen för om ni ska välja egenutvecklat eller produkt? Vi hjälper er gärna! Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

 

Intressant, kontakta mig

Publicerad: 2015-10-22