#Företagskultur

Hur lever vi efter värderingen "Vi har passion för utveckling?"

Jag heter Johannes Thorén och jag jobbar som Affärsområdeschef för Affärsstöd som är ett av våra två affärsområden där vi arbetar för att digitalisera våra kunders verksamhet. I detta blogginlägg tänkte jag berätta lite hur vi jobbar för att efterleva vår värdering "Vi har passion för utveckling" samt om årets satsning "Fokusområden". Men först ska jag berätta lite vad vi menar med värderingen. 

IMG_1912_BW

Våra värderingar

Agero lever efter tre värderingar som du kan läsa mer om här.

  • Vi är personliga
  • Vi har passion för utveckling
  • Vi bygger partnerskap

Vi har passion för utveckling

Vi tycker att människor ska kunna göra det som de är bäst på – det är drivkraften bakom allt vi gör. För att vi ska kunna vara bäst på det vi gör och således kunna hjälpa våra kunder att göra det som de är bäst på måste vi hela tiden arbeta med kompetensutveckling. 

Detta gör vi dagligen i våra uppdrag, men vi har även sett till att ha processer och rutiner för att se till att naturligt få in kompetensutvecklingen i vardagen. 

Teamorganisation

Vi har sedan länge haft en uppbyggd team-organisation där vi har teamledare inom varje kompetensområde som arbetar med att hjälpa medarbetarna med att driva sin kompetensutveckling. Det görs genom SMART-mål som följs upp i samtal med teamledare var 6-8 vecka. Det innebär att man som medarbetare kontinuerligt följer upp sina mål men också har möjlighet att arbeta agilt i takt med att saker förändras. SMART-samtalen är även ett komplement till  medarbetarsamtal som sker två gånger per år. 

Varje team har dessutom en egen budget för att hitta på teamaktiviteter för teambuilding, omvärldsbevakning eller kompetensutveckling.

 

weday

WeDAYS

Vi uppmuntrar våra kollegor att komma in och jobba från kontoret på onsdagar i den mån det går för att stärka kunskapsdelning. Vi startar dagen med en gemensam frukost och ibland har vi någon form av presentation där någon av våra medarbetare pratar kring en teknik, metod eller t.ex. lärdomar från ett projekt.

 

 

Fokusområden

När vi gick in i detta verksamhetsår gjorde vi en ny satsning. Vi ville ta kompetensutveckling till nästa nivå för att fortsätta ligga i framkant på marknaden, ta de roligaste uppdragen och självklart leverera maximal nytta till våra kunder. Helt enkelt för att kunna göra det vi gör bäst och således låta våra kunder ägna sig åt vad de gör bäst!   

Vi lät alla team inom våra kompetensområden ha en workshop för att omvärldsbevaka och ta fram en lista på intressanta områden/tekniker/metoder utifrån deras respektive kompetensområde som de tyckte var intressant, ligger i framkant och som vi ser behov av på marknaden nu, eller på sikt. 

Efter det så fick man som medarbetare lämna in intresse för det fokusområde man själv brann mest för och ville utvecklas inom. Det mynnade ut i en rad spännande fokusområden som våra medarbetare fått tid till att arbeta med under hela året. Förutom ännu mer skickliga konsulter kommer det mynna ut i bloggar och seminarium att ta del av, superkul tycker vi! 

Är du sugen på att bli en av oss? Kontakta då Agnes på agnes.flodin@agero.se, eller skicka in en ansökan till några av våra lediga tjänster.Jag vill också bli kollega

-

Publicerad: 2019-09-17