#Företagskultur

Lösningen för att attrahera fler kvinnor inom IT?

Bristen på kvinnor inom IT är stor och förslagen och åtgärderna för att öka andelen har varit svåra att få till. Ett nytt förslag från Digitaliseringskommissionen som nu har lämnats till regeringen, är att kvinnor som studerar IT på universitet ska få sina studieskulder avskrivna (följ länken nedan för att läsa artikeln). 

http://www.dn.se/ekonomi/forslag-kvinnor-far-lasa-it-utan-lan/

Vad tycker ni om detta förslag? Har du andra tankar kring hur vi kan öka attraktionskraften för kvinnor inom vår bransch?

d-dagen.jpgDet här är viktiga och spännande frågor för oss och vi arbetar dagligen för att få en jämställd arbetsplats. Idag är vi ca 35% kvinnor totalt på Agero, med 50% kvinnliga chefer och 50% andel kvinnor i ledningsgruppen. För oss är det självklart att män och kvinnor har samma möjligheter att göra karriär och arbeta. Det är också viktigt att kunna arbeta med balans i livet och kunna anpassa sitt arbete efter den fas man är i just nu.

Vår stora utmaning är att hitta kvinnor att rekrytera. Inte så konstigt kanske när tekniska utbildningar redovisar att ca 10% av studenterna är kvinnor. 10% kvinnor och 90% män – inte konstigt att det blir skevt längre fram i arbetslivet.

Satsningen på skolan och öka intresset för att kvinnor ska välja tekniska linjer känns riktigt intressant och helt rätt fokus. 

Visste du förresten att Agero har samarbetat med KTH i olika mässor/arbetsmarknadsdagar och enskilda föreläsningar sedan 1994?

 

Vi tror att genom att arbeta aktivt med jämställdhetsarbete, attraherar vi fler kvinnor till både branschen och till det egna företaget. Man behöver ta ställning till att skapa förändringar och man behöver viljan att kanske ändra på redan givna normer och föreställningar. Om vi kan lyckas skapa en attraktiv arbetsplats för fler kvinnor, tror vi helt enkelt att fler kvinnor kommer vara intresserade av att söka sig till branchen i stort.  

"Snabba tips" om hur man kommer igång med jämställdhetsarbetet på ditt företag

 

  • Fria arbetstider - detta visar tydligt att kvinnor (som fortfarande är den som tar störst del av arbetet i hemmet) kan fortsätta göra karriär och arbeta, oberoende av vilken fas i livet man är i. 
  • Företagskultur - bort med jargong och skapa ett klimat som passar alla. 
  • Löneskillnader - ska inte finnas mellan män och kvinnor. Punkt. 
  • Karriärplanering - se över hur/om män och kvinnors tid att avancera i sin karriär skiljer sig åt. Mycket visar att det tar i genomsnitt längre tid för en kvinna att göra karriär än en man. Varför?
  • Inkludering - man kan prata om jämställdhet, men hur inkluderade känner sig era medarbetare. Ta upp i medarbetarundersökningen!
  • Jämställdhetsplan - gör en och följ den.
  • Rekrytering - arbeta aktivt med jämställdhet för varje intag av ny kompetens.  

 

 Vill du läsa mer om vårt arbete för jämställdhet inom IT? Läs detta inlägg

Publicerad: 2015-12-03