#UX design

Risken med användare

Allt för ofta tror beställare av system att det är en risk att involvera användare i design- och utvecklingsprocessen.

Jag har märkt att följande rädslor ofta återkommer hos beställare:

 • Rädsla för att tappa kontrollen eftersom användarna kan be om nya funktioner eller har helt andra behov.
 • Rädsla för att det blir för dyrt.
 • Rädsla för det okända, om man inte vet exakt vad det innebär eller vad som blir levererat, väljer man hellre att vara utan.
 • Rädsla för att svara på frågor om en process eller verksamhetsmål som inte är helt färdigt.

Låt mig försöka minska oron kring användarinvolvering.

Största risken är nämligen att inte inkludera användarna!


Användarna vill ha nya eller helt andra behov

Först och främst, om det visar sig att användarna har helt andra behov än förväntat, har vi redan sparat mycket av utvecklingstid och pengar. Då kan vi börja fokusera på rätt saker.

När man genomför aktiviteter med användare, intervjuer eller tester till exempel, då är det inte så att man tar den input man får och implementerar den direkt i systemet. Information som kommer från aktiviteter med användare blir alltid analyserad utifrån helheten och ger input i själva design- och utvecklingsprocessen. Tillsammans med systemägare undersöker vi utifrån verksamhetsmålen om idéer som kommit fram skulle kunna ge verksamhetsnytta.

Det är först då som vi bestämmer om någon funktion ska göras eller inte. Och prioritering av funktioner görs alltid av systemägaren.

Det blir för dyrt!

Säg att det i ett team finns fem utvecklare och vi föreställer oss att alla fem börjar utveckla en viss del av ett system. Beskedet som de fick var att det ska fungera precis som i gamla systemet. De tittar noggrant på gamla systemet och drar sina slutsatser om hur det används. De arbetar i en vecka och tycker i slutet av veckan att de är klara. Tillsammans har de arbetat i 200 timmar och testarna har testat i 50 timmar. Det visar sig i början av nästa vecka, när resultatet ska visas att funktionen stämmer inte med användarnas förväntningar och stor del av funktionen är oanvändbar.

Risken_med_anvndare_-_cash

Nu är 250 timmar kanske gjorda i onödan. Hade man lagt några timmar på att undersöka funktionen tillsammans med användare innan utvecklingen började, hade man kunnat använda de 250 timmarna för att bygga rätt från början.

Det har visat sig att varje krona spenderat på att förbättra användarupplevelsen kommer tillbaka hundradfalt. Det kommer tillbaka i form av kortare utvecklingstid, färre fel, kortare utbildningstider och minskad användarsupport.

Det som blir dyrt till slut är att utveckla oanvändbara system!

Det okända

Vissa är rädda för det okända, och det kan jag förstå. Det är många frågor som uppstår i början.

 • Vad innebär det att involvera användare?
 • Hur mycket tid kommer det att ta?
 • Hur många användare behövs det?
 • Hur ofta behövs dem?
 • Hur mycket kommer det att kosta?
 • Vad får man för pengarna?

Det finns svar på alla dessa frågor och fler till. Alla projekt är så klart olika men till exempel, så brukar det räcka med att testa en funktion med sex användare för att hitta 80% av felen.

Ogenomtänkt verksamhetsmål eller process

Risken_-_Piltavla

Att börja utveckla ett system utan att ha ett tydligt verksamhetsmål och tydlig arbetsprocess som ska stödjas är som att utveckla i mörker. Man har inget att stödja sig emot för att säkerställa att man är på rätt väg.

När man har tydligt verksamhetsmål blir alla beslut angående systemet mycket enklare att ta och prioritering av funktioner blir lättare att göra. Det är dessutom mycket billigare att ändra och rätta i början än i slutet.

Resultat med att involvera användare

Väljer du att involvera användare i design- och utvecklingsprocessan kan du förvänta dig några eller t.om alla av följande resultat:

 • Ett system som gör att verksamheten kan fokusera på sin kärnverksamhet och göra det som de är bäst på.
 • Ett system som stödjer verksamhetsmål och möter användarnas förväntningar och behov.
 • Effektivare och snabbare arbetsprocesser.
 • Mindre manuellt arbete.
 • Mindre användarsupport.
 • Kortare tid behövs för användarutbildning.
 • Kortare utvecklingstid och färre fel.
 • Gladare användare som vet att deras energi används till det de är bäst på och inte för att försöka förstå sig på komplexa datorsystem.

Är du också intresserad av dessa resultat?

Agero anordnar ett kostnadfritt seminarium inom Användbarhet och UX. Läs mer om detta och anmäl dig genom att klicka på denna länk. 

Läs mer om hur vi inkluderar användare i en förstudie av ett intranät.

Publicerad: 2015-12-17