Utveckling & Arkitektur, Användbarhet & krav, Helhetsåtagande

Skrivet 2019-10-30

Välkommen på ett seminarium hos Agero där vi berättar om ett projekt med stora utmaningar och lagkrav på leverans där beställaren hade kravet att samtliga konsulter skulle komma från ett och samma konsultbolag. Vi kommer att ge vår bild av vilka fördelar vi och kunden kunde dra av att vi hade möjlighet att tackla utmaningarna som ett befintligt projektteam.


Seminariets innehåll:

  • Skapa en effektiv arbetsprocess från första dagen
  • Säkerställa en effektiv kompetensspridning
  • Skalbara resurser i syfte att minimera risken av personberoende för beställaren

Anmälan dig till seminariet

Det pratas allt mer om Team

Under året har vi sett ett ökat krav vid sammansättningar av projektteam att samtliga medlemmar skall vara representerade från ett och samma konsultbolag. Önskemålet har blivit så pass vanligt förekommande att det i flera fall gått från att vara ett ”bra att ha-krav” till att bli en direkt avgörande faktor vid valet av leverantör.

Vi frågade ett av våra projektteam som nyligen avslutat ett stort och komplext projekt, om vilka fördelar de såg med att tackla de olika projektutmaningarna som ett projektteam kontra projekt som medlemmarna ingått styckvis i. Resultatet blev ett frukostseminarium med frågeställningen: "Projektteam med konsulter från samma konsultbolag - en framgångsfaktor för lyckade IT-projekt?"


Utmaningar i projektteamet

När man sätter ihop projektteam så väljer man ofta att ställa krav på hårda värden så som teknisk erfarenhet och verksamhetskunskap, men hur är det med de mjuka värdena – kan man ställa krav på dem också? Och, vad får det för effekt på ett projekts möjligheter att nå framgång?


Kan man få ett fungerande projektteam från första dagen?

I ett projektteam där alla personer i gruppen har en uppfattning om de andras kunskaper öppnas det upp andra möjligheter än i projektteam där det finns personer från olika konsultbolag. T.ex. kompetensspridning, minskat personberoende och kort startsträcka till produktivitet.


Läs gärna mer i vårt blogginlägg om team med konsulter från samma konsultbolag

Välkommen till vårt seminarium!

Anmälan dig till seminariet


seminarium Projektteamet
Seminariet har tagits fram av projektteamet som arbetade tillsammans under ett av Ageros största projekt.

Projekteamet bestod av en arkitekt, två backend-utvecklare, en frontend-utvecklare och en UX-designer. Ett projektteam på totalt fem personer med korsfunktionella kompetenser.

Seminariet kommer att hållas av Dan Waltin och Jenny Fyrsten som hade rollerna som arkitekt respektive backend-utvecklare i projektet.
Målgrupp:
Verksamhetsansvarig, beslutsfattare, produktägare eller IT-chef.

Tillfällen
:
Tisdag 26 november kl 8.30-09:45
Torsdag 28 november kl 8.30-09:45

Vi bjuder på frukost från kl 08:15, seminariet startar kl 08:30.

Adress:
Östra Järnvägsgatan 27, våning 10.

Begränsat antal platser, 25.

Anmälan dig till seminariet


Har du några frågor kontakta gärna Kalle på karl.jonsson@agero.se eller 070-444 07 79