#Utveckling & Arkitektur, #Helhetsåtagande

Agero höll frukostseminarium: Team, en framgångsfaktor för lyckade IT-projekt?

I slutet av november anordnade vi två stycken frukostseminarium med fokus på högpresterande team. 
Bakgrunden till seminariet var att vi under det senaste året sett ett allt mer förekommande krav vid sammansättningar av projektteam att samtliga medlemmar skall vara representerade från ett och samma konsultbolag. Varför har det blivit så? 

Seminariet hölls av ett utav våra projektteam, som nyligen avslutat ett stort och komplext projekt, där kravet just var att samtliga projektmedlemmar skulle vara representerade från samma bolag.

Under seminariet gav projektteamet svar på varför uppdragsgivaren valde att specificera att samtliga konsulter skulle ha erfarenhet av att tidigare ha arbetet tillsammans. De berättade också vilka fördelar som uppdragsgivaren kunde hämta hem i form av leverans, ansvarsgivande och tid genom att ta in ett befintligt team kontra att ta in konsulter styckevis från olika bolag. 

Efter seminariet har vi fått såpass mycket positiv respons att vi har beslutat oss för att anordna det igen. Datum för nästa tillfälle kommer att komma ut i vår blogg framöver. Missade du seminarietillfällena i november och skulle vilja vara med och lyssna nästa gång vi anordnar seminariet? Anmäl dig via intresselänken nedan så kontaktar vi dig med ett nytt tillfälle. 

Anmäl Intresse

Eller läs mer i vårt blogginlägg om team med konsulter från samma konsultbolagÖvriga seminarieområden:  

Agero hjälper kunder att digitalisera sin affär och verksamhet. Det gör vi genom att utveckla kundunika affärs- och verksamhetsstöd som stärker konkurrenskraften. 

Vår kompetens återfinns inom följande kompetensområden: 

  • Projektledning
  • Kravanalys
  • Utveckling
  • Systemarkitektur
  • Beslutsstöd
  • UX
  • Grafisk Design
  • Test
  • GDPR

Varje månad håller vi seminarium med fokus på specifika ämnen inom de olika kompetensområdena. 
Har du frågor eller är nyfiken på något utav omårdena ovan , klicka på intresselänken nedan så kontaktar vi dig med information om presentationstillfällen:

Anmäl intresse


Har du några frågor kontakta gärna Kalle på
karl.jonsson@agero.se eller 070-444 07 79

Publicerad: 2019-10-30