Senaste från Agerobloggen

Effektivare IT-förvaltning med pm3 och ITIL
Hur kan IT företag öka effektiviteten och höja kvaliteten och samtidigt minska kostnader för IT-förvaltning?…
Tillsammans för Vision E-hälsa 2025
Digitaliseringens framfart ger nya möjligheter för hälso- och sjukvårdens målgrupper. …
Intervju med Dan
I våras intervjuade vi en av våra arkitekter Dan kring hur man lyckas i projekt och var han ser är nuvarande trender.…
Spaningar från Vitalis
Agero besökte Vitalis 2019 och 2020, i detta inlägg går vi igenom de spaningar och trender vi snappade upp! …
Att snabbt ställa om sin verksamhet efter nya marknadsbehov
I en allt mer digital värld har IT blivit en central funktion i bryggan mellan vision och förverkligande. Anpassning har historiskt varit, och är fortfarande, en nyckel i evolutionen. …
Strukturerad leveransprocess säkerställer bra kvalitet
Med snart 30 års IT-projekt har vi en strukturerad leveransprocess. Vi arbetar agilt i tät dialog med kund. …
Agero höll frukostseminarium: Team, en framgångsfaktor för lyckade IT-projekt?
Agero anordnade ett frukostseminarium med fokus på högpresterande team. Läs mer om seminariet samt nya tillfällen här! …
80% av våra kunder gav oss högsta betyg i årets kundundersökning – så arbetar vi för att nå dit
Agero är en leverantör som har väldigt hög kundnöjdhet. Vi följer upp alla våra uppdrag med en kvalitetsenkät och NPS.…
Så tar vi ansvar för förvaltning av IT-lösningar
Agero hjälper kunder att förvalta sina kundunika IT-lösningar. Åtagandet fokuserar på att vidareutveckla IT-lösningen så att den stödjer kundens affär. …