Agerobloggen

Agero höll frukostseminarium: Team, en framgångsfaktor för lyckade IT-projekt?

Agero anordnade ett frukostseminarium med fokus på högpresterande team. Läs mer om seminariet samt nya tillfällen här! …

80% av våra kunder gav oss högsta betyg i årets kundundersökning – så arbetar vi för att nå dit

Agero är en leverantör som har väldigt hög kundnöjdhet. Vi följer upp alla våra uppdrag med en kvalitetsenkät och NPS.…

Så tar vi ansvar för förvaltning av IT-lösningar

Agero hjälper kunder att förvalta sina kundunika IT-lösningar. Åtagandet fokuserar på att vidareutveckla IT-lösningen så att den stödjer kundens affär. …

Team med konsulter från samma konsultbolag - En outnyttjad framgångsfaktor för lyckade IT-projekt?

Kan vägvalet mellan att ta in konsulter från olika bolag, kontra att ta in samtliga i projektgruppen från ett och samma bolag ha en inverkan på en projektleverans? Vi bestämde oss således för att lyssna med en av våra kunder om hur de tänkte när de planerade projektsammansättningen till deras viktiga projekt. …

Agero utvecklar mobil applikation till orienteringstävling

På Agero tror vi på att människor ska göra det som de är bäst på. Syftet i 10-mila-projektet är att ta fram en webbapp som bättre matchar användarnas behov där man i realtid kan följa löpare under tävlingens gång.…

Agero höll frukostseminarium: Utmaningar i agila projekt och förvaltning

Läs mer om seminariet samt nya tillfällen här..! …

Agero höll seminarium: Projekt till förvaltning 

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Agero höll seminarium: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde

I början av mars håller vi ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Kom och lyssna!…

10MILA - Resultatapplikation

10MILA är en orienteringsstafett som genomförs under en helg kring månadsskiftet april/maj varje år någonstans i Sverige. …