Senaste från Agerobloggen

Strukturerad leveransprocess säkerställer bra kvalitet
Med snart 30 års IT-projekt har vi en strukturerad leveransprocess. Vi arbetar agilt i tät dialog med kund. …
Agero höll frukostseminarium: Team, en framgångsfaktor för lyckade IT-projekt?
Agero anordnade ett frukostseminarium med fokus på högpresterande team. Läs mer om seminariet samt nya tillfällen här! …
80% av våra kunder gav oss högsta betyg i årets kundundersökning – så arbetar vi för att nå dit
Agero är en leverantör som har väldigt hög kundnöjdhet. Vi följer upp alla våra uppdrag med en kvalitetsenkät och NPS.…
Så tar vi ansvar för förvaltning av IT-lösningar
Agero hjälper kunder att förvalta sina kundunika IT-lösningar. Åtagandet fokuserar på att vidareutveckla IT-lösningen så att den stödjer kundens affär. …
Team med konsulter från samma konsultbolag - En outnyttjad framgångsfaktor för lyckade IT-projekt?
Kan vägvalet mellan att ta in konsulter från olika bolag, kontra att ta in samtliga i projektgruppen från ett och samma bolag ha en inverkan på en projektleverans? …
Agero utvecklar mobil applikation till orienteringstävling
På Agero tror vi på att människor ska göra det som de är bäst på. Syftet i 10-mila-projektet är att ta fram en webbapp som bättre matchar användarnas behov där man i realtid kan följa löpare under tävlingens gång.…
Agero höll seminarium: Projekt till förvaltning 
Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …
Agero höll seminarium: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde
I början av mars håller vi ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Kom och lyssna!…
10MILA - Resultatapplikation
10MILA är en orienteringsstafett som genomförs under en helg kring månadsskiftet april/maj varje år någonstans i Sverige. …