Agerobloggen

Så tar vi ansvar för förvaltning av IT-lösningar

Agero hjälper kunder att förvalta sina kundunika IT-lösningar. Åtagandet fokuserar på att vidareutveckla IT-lösningen så att den stödjer kundens affär. …

Team med konsulter från samma konsultbolag - En outnyttjad framgångsfaktor för lyckade IT-projekt?

Kan vägvalet mellan att ta in konsulter från olika bolag, kontra att ta in samtliga i projektgruppen från ett och samma bolag ha en inverkan på en projektleverans? Vi bestämde oss således för att lyssna med en av våra kunder om hur de tänkte när de planerade projektsammansättningen till deras viktiga projekt. …

Agero utvecklar mobil applikation till orienteringstävling

På Agero tror vi på att människor ska göra det som de är bäst på. Syftet i 10-mila-projektet är att ta fram en webbapp som bättre matchar användarnas behov där man i realtid kan följa löpare under tävlingens gång.…

Agero höll frukostseminarium: Utmaningar i agila projekt och förvaltning

Läs mer om seminariet samt nya tillfällen här..! …

Agero höll seminarium: Projekt till förvaltning 

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Agero höll seminarium: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde

I början av mars håller vi ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Kom och lyssna!…

10MILA - Resultatapplikation

10MILA är en orienteringsstafett som genomförs under en helg kring månadsskiftet april/maj varje år någonstans i Sverige. …

Vad ska man börja med för att hantera dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning GDRP General Data Regulation Protection. Här är några steg du bör tänka på för att förbereda ditt företag.…

Sammanfattning av seminarium: "Konsten att bygga rätt system genom att undvika missförstånd"

Konsten att bygga rätt system genom att undvika missförstånd. Hölls av vår seniora konsult Dan Waltin.…