Agerobloggen

Driv fram din kod med TDD

Alexander är systemutvecklare och konsult på Agero.…

Weday-frukost med fokus på kundresor

Varje onsdag är det weday på kontoret, vi äter frukost och har det trevligt tillsammans. Denna onsdag körde vi en workshop där alla som var på plats fick lära sig om kundresor och även testa på att göra en egen.…

Agero höll frukostseminarium Hypotesdriven UX-design – med relevanta insikter sparar vi tid i ditt projekt

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Agero höll seminarium: : Specification by Example (BDD) - Inte bara för nyutvecklingsprojekt

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Agero höll seminarium: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde

I början av mars håller vi ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Kom och lyssna!…

Affärsvärde är målet med UX-design

Fokusera med målstyrning utifrån önskat affärsvärde som en integrerad del i designprocessen. På så vis hjälper man designers och beställare att att maximera affärsvärdet med din investering.…

Design studio

Design studio är en metod som användas för att snabbt ta fram idéer och olika förslag på lösningar inom ett team eller i ett projekt.…