Agerobloggen

Agero höll seminarium: : Specification by Example (BDD) - Inte bara för nyutvecklingsprojekt

Läs mer om seminariet och nya tillfällen här! …

Agero höll seminarium: UX och Målstyrning – verktyg för att styra mot affärsvärde

I början av mars håller vi ett kostnadsfritt seminarium - "UX och målstyrning, verktyg för att styra mot affärsvärde". Kom och lyssna!…

Affärsvärde är målet med UX-design

Fokusera med målstyrning utifrån önskat affärsvärde som en integrerad del i designprocessen. På så vis hjälper man designers och beställare att att maximera affärsvärdet med din investering.…

Design studio

Design studio är en metod som användas för att snabbt ta fram idéer och olika förslag på lösningar inom ett team eller i ett projekt.…

Öka din innovationsförmåga med Design thinking

Utforska problemrymden med Design thinking och ge förutsättningar för ökad innovationsförmåga.…

Digitala trender du behöver känna till för att hänga med

Det händer mycket just nu inom den digitala världen och nya tekniker är på frammarch. Vi ger dig de senaste digitala trenderna!…

Få alla delmoment att samverka med Service design

Med service design vänder du på alla delar som bygger upp din tjänst och får en överblick över vilka delar som kan optimeras och förbättras.…